AMBALAŽa

OD DRVETA

Arborspalet 2010 – Bačka Palanka

DRVENE PALETE

Imaju primenu za transport i manipulaciju širokog spektra robe.

Palete spremne za isporuku

PALETA PO SPECIFIKACIJI

Paleta koja nema odrađen standard, proizvodi se prema specifikaciji kupca. Ima primenu za transport i manipulaciju širokog spektra robe.

TEHNIČKI PODACI:

 • DIMENZIJA : multilateralne
 • NOSIVOST: multilateralna
 • MATERIJAL: drvo
 • EPAL: ne
 • IPPC: moguć
 • TEŽINA: multilateralna
 • ULAZ ZA VILJUŠKAR: 4

 

Palete spremne za isporuku

INDUSTRIJSKA PALETA (OJAČANA)

Paleta koja se najčešće koristi u pivskoj industriji.

TEHNIČKI PODACI:

 • DIMENZIJA : 1200x800x140mm
 • NOSIVOST: do 1500 kg
 • MATERIJAL:drvo
 • EPAL: ne
 • IPPC: moguć
 • TEŽINA: 20-30kg
 • ULAZ ZA VILJUŠKAR: 4

 

 

Palete spremne za isporuku

DRVENI PODMETAČ

Koristi se za jeftino pakovanje robe koja svojim karakteristikama dozvoljava takav način pakovanja i transporta.

TEHNIČKI PODACI:

 • DIMENZIJA : 1200x1000x140mm
 • NOSIVOST: do 1500 kg ( za 2 kom )
 • MATERIJAL:drvo
 • EPAL: ne
 • IPPC: moguć
 • TEŽINA: 2-5 kg
 • ULAZ ZA VILJUŠKAR: 2-4

 

DRVENI SANDUCI

Pogodan je za pakovanje ili transprt robe koja zahteva da bude odvojena.

Palete spremne za isporuku

DRVENI ETAŽNI SANDUK SA POKLOPCEM

Sanduk može da sadrži 1,2 ili 3 etaže. Pogodan je za pakovanje ili transprt robe koja zahteva da bude odvojena.

TEHNIČKI PODACI:

 • DIMENZIJA : 850x800x1200mm
 • NOSIVOST: po etaži do 200 kg
 • MATERIJAL:drvo i metal
 • EPAL: ne
 • IPPC: moguć
 • TEŽINA: 50-60kg
 • ULAZ ZA VILJUŠKAR: 4 
Palete spremne za isporuku

DRVENI SANDUK ZA AUTOINDUSTRIJU

Brzo rasklopiv, svrsishodan. Proizvodi se po zahtevu, odnosno specifikaciji kupca.

TEHNIČKI PODACI:

 • DIMENZIJA : multilateralne
 • NOSIVOST: multilateralna
 • MATERIJAL:drvo
 • EPAL: ne
 • IPPC: moguć
 • TEŽINA: multilateralna
 • ULAZ ZA VILJUŠKAR: 4 
Palete spremne za isporuku

DRVENI PLITKI SANDUK

Upotrebljava se za dugačku i tešku robu.

TEHNIČKI PODACI:

 • DIMENZIJA : 350x800x220m
 • NOSIVOST: 2000 kg
 • MATERIJAL:drvo
 • EPAL: ne
 • IPPC: moguć
 • TEŽINA: 100kg
 • ULAZ ZA VILJUŠKAR: 4 
Palete spremne za isporuku

DRVENI SANDUK ZA POLJOPRIVREDU

Koristi se za transport i skladištenje voća i povrća. Izrađuje se u različitim dimenzijamau zavisnosti od potrebe kupca.

TEHNIČKI PODACI:

 • DIMENZIJA : multilateralne
 • NOSIVOST: multilateralna
 • MATERIJAL:drvo
 • EPAL: ne
 • IPPC: moguć
 • TEŽINA: multilateralna
 • ULAZ ZA VILJUŠKAR: 4 

LJUŠTENA DRVENA AMBALAŽA

Drveni elementi za gajbice i patos

kao ljuštena drvena ambalaža.

Palete spremne za isporuku

DRVENI ELEMENTI ZA GAJBICE I PATOS

TEHNIČKI PODACI:

 • DIMENZIJA: multilateralne
 • MATERIJAL: drvo
 • IPPC: moguć

 

Arborspalet

 ARBORSPALET 2010

 

ArborSpalet 2010 d.o.o.

Prvo Železničko naselje bb

21400 Bačka Palanka

Serbia

TEL: 069619172

E-mail: info@arborspalet.rs